Ke­hi­tys­vam­mais­ten Tu­ki­lii­ton jär­jes­tä­mää toimintaa

1628253912277_tukiliitto.png-me

Muutoksen aika -il­ta­päi­väwe­bi­naa­ri, Teams

Pe 10.6.2022 klo 12.00–16.30

Webinaarin teemana ovat vammaispalveluissa ja lainsäädännössä tapahtuvat muutokset ja vaikutukset kehitysvammaisten ja perheiden tukeen ja palveluluihin, sekä järjestöjen ja julkisen sektorin kumppanuus hyvinvointialueella.


Iltapäivä webinaari toteutetaan verkossa Teams-alustalla. Webinaari on suunnattu erityisesti Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten jäsenille, mutta siihen ovat tervetulleita kaikki tuen ja palveluiden muutoksesta kiinnostuneet.


Webinaari on maksuton eikä siihen tarvitse ilmoittautua etukäteen.


Aiheina mm.

- Järjestöjen ja julkisen sektorin kumppanuus uudella hyvinvointialueella

- Miten turvataan aiemmin erityishuoltona järjestettävien vaativien ja monialaisten erityispalvelujen jatkuvuus? – näkymiä tulevaan

- Minä aktiivisena kansalaisena – Tukiliiton kokemustoimijoiden puheenvuoroja

- Vammaispalvelulain etenemisen tilanne ja vaikutukset kehitysvammaisten ja perheiden tukeen ja palveluihin


Puhujat ja tarkemman aikataulun löydät olevasta linkistä.


1628253912277_tukiliitto.png-me

Kou­lu­tus­päi­vä ke­hi­tys­vam­mais­ten ihmisten mielen hy­vin­voin­nis­ta

10.5.2022 Teams

THL ja Me Itse järjestävät yhdessä koulutuspäivän kehitysvammaisten ihmisten mielen hyvinvoinnista. Tilaisuudessa kuullaan myös mielen hyvinvointia tukevista oikeuksista.

 

Mielen hyvinvointi on keskeisiä kulmakiviä ihmisen elämässä. Mitä on mielen hyvinvointi, ja miten se vaikuttaa arkeen ja arjen sujumiseen. Miten mielen hyvinvointia voidaan tukea. Näihin asioihin keskitytään koulutuspäivässä, joka järjestetään yhteistyössä THL:n kanssa. Päivän aikana kuullaan myös sairaalapassista kehitysvammaisilla ihmisillä.  Mukaan kutsutaan alan työntekijöitä, omaisia ja muita kiinnostuneita.


Ilmoittaudu 30.4. mennessä

Tilaisuuteen voi osallistua etänä ja se on maksuton


Lisätietoja ja ilmoittautuminen alla olevasta Lue lisää linkistä.

1628253912277_tukiliitto.png-me

Tu­ki­lii­ton apurahat -haku

Apuraha tukee osal­li­suut­ta
Kevään 2022 hakuaika päättyy 30.4.

Apurahaa voivat hakea kehitysvammaiset ihmiset,
jotka ovat täyttäneet 16 vuotta.
Apurahoja voivat hakea yksittäiset ihmiset tai ryhmät.

Etusijalla hakijoista ovat ne, jotka eivät ole kahden viime vuoden aikana saaneet
Tukiliiton apurahaa.

Yksilöapurahat ovat 100 – 200 euroa suuruudeltaan.
Ryhmien apurahat ovat 300 – 500 euroa suuruudeltaan.


Apurahaa voi hakea harrastuksiin,
aikuiskoulutukseen tai tapahtumiin osallistumiseen.
Apurahaa voi hakea myös
Me Itse -yhdistyksen tapahtumiin
osallistumista varten.


Yksittäinen hakija voi saada apurahan
esimerkiksi harrastukseensa.
Moni harrastaa urheilua, kuten jalkapalloa.
Myös taide ja kulttuuri ovat suosittuja harrastuksia.

Apurahoja ei myönnetä laitehankintoihin,
kuten tietokoneen hankintaan.


Monet esiintyvät ryhmät ovat saaneet apurahan.
Esiintyvät ryhmät harrastavat tanssia, musiikkia tai teatteria.
Apurahan ovat saaneet myös
monet urheilua ja liikuntaa harrastavat ryhmät.


Lisätietoja ja hakulomakkeet Tukiliiton apurahat (haku) | Tukiliitto 

Sanna Salmela Tukiliitto
P. 040 6720 476
sanna.salmela@tukiliitto.fi 
1628253912277_tukiliitto.png-me

Eri­tyis­mur­kun tunteiden myrsky, Teams -verk­ko­luen­to

13.4.2022 kello 17.30–19.30

Miten muuttaa arjesta selviytyminen arjessa elämiseen?
– Näkemyksiä ja kokemuksia erityistä tukea tarvitsevan murrosikäisen nuoren arjesta.


Verkkoluento on avoin vanhemmille, muille läheisille, sekä ammattilaisille.

Verkkoluennolla kuullaan sekä tutkimustietoa että kokemustietoa murrosiän ilmenemisestä ja sen yksilöllisyydestä ja pohditaan hyvän vuorovaikutuksen voimauttavaa vaikutusta erityismurkun tunteiden myrskyssä.


Verkkoluento on vuoropuhelu professori (autismikirjo ja ke­hi­tys­vam­map­sy­ko­lo­gia) Elina Kontun ja kokemusasiantuntija, hahmoterapia-opiskelija Juha Takasen kesken. Verkkoluennon loppuun on varattu aika keskustelulle ja kysymyksille.


Ilmoittautuminen päättyy 12.4.2022

Ilmoittautuminen ja lisätietoa luennosta alla olevasta linkistä.


1628253912277_tukiliitto.png-me

Erityinen sisaruus ja aikuisuus -verk­ko­se­mi­naa­ri

 6.4.2022 klo 12-15

Verkkoseminaarissa kuullaan pit­kä­ai­kais­sai­rai­den ja vammaisten henkilöiden aikuisten sisarusten kokemuksia ja pohditaan sisarusten tukea eri ikävaiheissa. Verkkoseminaari on avoin sekä ammattilaisille että heille, joita aihe koskettaa omakohtaisen kokemuksen kautta.


Ilmoittautuminen päättyy tänään 4.4.2022


Ilmoittautuminen ja lisätietoa alla olevasta linkistä.


Yh­teys­tie­dot

Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry

Kumppanuuskeskus

Kansankatu 53, S136

90100 OULU1628752385735_varilogooke-300x300.png-me

Oulun Ke­hi­tys­vam­mais­ten Tuki Ry

Meillä kaikilla on oikeus hyvään elämään ja tulevaisuuteen. Meillä on oikeus haaveilla kodista ja rakkaudesta, ihmissuhteista ja harrastuksista sekä työstä ja toimeentulosta. Kehitysvammaisten ihmisten yhdenvertaisuus ja osallisuus yhteiskunnassa eivät vielä toteudu. Se vaatii pieniä ja isoja tekoja.


Yhdistyksemme on valtakunnallisen Kehitysvammaisten Tukiliiton paikallisyhdistys sekä toimii osana Pohjois-Pohjanmaan Kehitysvammaisten Tukipiiriä, Popokea. 

Yh­teis­työ­kump­pa­nit

Tule mukaan toimintaan!

Miten voin tukea

Tu­ki­liit­to

Oulun Kehitysvammaisten Tuki Ry on Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistys.

Kohti yhteistä maailmaa #kohtaamut

1628253912277_tukiliitto.png-me

© Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry 2021